Tjänster

Aunes Oversettelser AS erbjuder ökade möjligheter att lyckas för den som vill öka sin räckvidd och kommunicera effektivt förbi språkliga hinder på den internationella scenen. Under mer än 20 år har vi specialiserat oss på att leverera översättningstjänster för slutanvändare i Norge och alla de nordiska länderna, och tillhandahållit lokalt kunnande och översättningskapacitet som tredjepartsleverantör till översättningsbyråer över hela världen.

Kort sagt, har du behov av att dina dokument ska vara tillgängliga på den nordiska marknaden eller utanför är vi de rätta att hjälpa dig!

Våra välutbildade och proffsiga översättare finns tillgängliga för dig för att utföra i princip alla tjänster:

Broschyrer, försäljningsmaterial och prislistor:
Vi ligger i täten bland de nordiska översättningsbyråerna vad gäller business-to-businessmarknaden.

Pressreleaser:
Vi kan både översätta och tillhandahålla copywriting för den nordiska marknaden och kan adaptera innehållet specifikt för nordiska kunder och konsumenter.

Ekonomiska rapporter:
Våra ekonomispecialister hjälper till med kvartals- och årsbokslut på flera olika språk för ett antal globala kunder.

Avtal och juridiska överenskommelser:
Våra specialister ser till att det krävande, precisa språket som krävs för juridiska dokument alltid översätts perfekt.

Tekniska dokument och manualer:
Hos Aunes Oversettelser AS har våra översättare inte bara speciell språkutbildning, de har också det tekniska kunnandet som krävs för alla typer av branschspecifika översättningar.

Webbplatser och reklam:
Om du vill skapa uppmärksamhet i de nordiska länderna kring dina produkter och tjänster är reklam och marknadsföring, i alla sorters media, på det lokala språket ett måste!

Översättningar av programvara:
Att översätta programvara för distribution i de nordiska länderna är en av våra specialiteter.

Underleverantör av översättningstjänster:
Aunes Oversettelser AS åtnjuter en så pass hög nivå av respekt i översättningsbranschen att andra översättningsbyråer ofta vänder sig till oss för lokal hjälp. Om du arbetar på en översättningsbyrå som behöver hjälp i Norge eller något av de nordiska länderna så är du välkommen till oss! Vi erbjuder ramavtal baserade på användning av TM (översättningsminnen), skanningar och DTP-tjänster, inklusive förberedelse av dokument för översättning och återskapande av filer från översättningsprogram tillbaka till sin ursprungliga formatering, allt till mycket konkurrenskraftiga priser.

Och mycket mer...

Aunes Oversettelser AS kan hjälpa till med professionella översättningstjänster inom ett antal olika områden:

 • El- och datateknik
 • Medicinska applikationer
 • Resor och fritid
 • Mekanisk teknik, tillverkning och process
 • Transport
 • Juridik

 

 

 

Tjänster

Vi är kända bland gräddan av översättningsbyråer i Norge och de nordiska länderna för att tillhandahålla kompetenta infödda översättare som översätter ENBART till sitt eget modersmål. Denna strävan efter perfektion gör att våra kunder garanteras fullständiga, exakta och snabba översättningar.

Dessutom har Aunes Oversettelser AS ett globalt nätverk med kompetenta översättare för de flesta språken även utanför den nordiska regionen.

Egna översättare

Aunes Oversettelser AS är bemannat av ett välutbildat team med översättare som gör att vi kan leverera ett brett utbud av tjänster till våra kunder. Vi returnerar era dokument snabbare och mer exakt översatta, och till ett pris som är mycket konkurrenskraftigt jämfört med de från resten av branschen.

Specialistkunnande

Om du har tekniska dokument eller material som kräver specifikt kunnande utöver själva översättningen kan vi tillhandahålla en översättare med den specifika kompetens du behöver. Till skillnad mot lågprisöversättningstjänster som inte kan erbjuda tekniskt kunniga översättare kan vi på Aunes Oversettelser AS garantera tekniskt kunnande på lika hög nivå som vårt oöverträffade översättningskunnande.

Stort urval av programformat

Vi erbjuder tjänster för och leverans i alla de olika formaten på vanlig program, inklusive (men inte begränsat till):

 • Microsoft Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • PageMaker
 • Quark
 • FrameMaker
 • HTML
 • PDF
 • Och givetvis mycket, mycket mer...

Personlig service

Hos Aunes Oversettelser AS kan du lita på att vi hanterar ditt material på ett personligt sätt och du kommer aldrig att känna dig åsidosatt när du vill ha uppdateringar, feedback eller svar på frågor. Ditt material skickas aldrig runt mellan olika översättare eller avdelningar - vi ger dig enkel och effektiv koordinering med en enda kontaktperson och ett fast leveransdatum.

Exceptionellt konkurrenskraftiga priser

Vi har en affärsmodell som har visat sig effektiv genom att vi kan hålla priser som är bland de mest konkurrenskraftiga i branschen. Professionell personal och avancerad teknisk utrustning gör att vi kan hålla oss bland de ledande på kvalitativa onlineöversättningstjänster. Be oss om en onlineoffert, som inkluderar den totala kostnaden och har ett fast leveransdatum, och jämför själv!

Vi har hjälpt den nordiska regionen och hela världen att kommunicera sedan 1984! Aunes Oversettelser AS: Erfarenhet att lita på.

eXTReMe Tracker